Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI SERWISU

www.bristolka.pl

Ochrona prywatno艣ci U偶ytkownik贸w jest dlaCUKIERNIA BRISTOLKA TERESA I RADOS艁AW SUROWIAK SP脫艁KA CYWILNA聽szczeg贸lnie wa偶na. Z tego wzgl臋du U偶ytkownicy Serwisu聽www.bristolka.pl聽maj膮 zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatno艣ciC.聽UKIERNIA BRISTOLKA TERESA I RADOS艁AW SUROWIAK SP脫艁KA CYWILNA聽jako administrator danych dba

o bezpiecze艅stwo udost臋pnionych przez U偶ytkownik贸w danych.

Celem Administratora jest r贸wnie偶 nale偶yte informowanie U偶ytkownik贸w o prawach i obowi膮zkach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczeg贸lnie wobec tre艣ci przepis贸w o ochronie danych osobowych okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako 鈥濺ODO鈥). Dlatego te偶, dbaj膮c o ochron臋 prywatno艣ci U偶ytkownik贸w Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez U偶ytkownik贸w w zwi膮zku z korzystaniem przez nich z Serwisu聽www.bristolka.pl聽(dalej jako 鈥濻erwis鈥), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a tak偶e o prawach U偶ytkownik贸w.

U偶ytkownikiem jest ka偶da osoba fizyczna, kt贸rej dane dotycz膮, korzystaj膮ca z serwisu internetowego聽www.bristolka.pl聽lub us艂ug elektronicznych dost臋pnych za po艣rednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udost臋pnionych przez U偶ytkownika w Serwisie聽www.bristolka.pl聽jest聽CUKIERNIA BRISTOLKA TERESA I RADOS艁AW SUROWIAK SP脫艁KA CYWILNA, 1 Maja 16 18, 58-500 Jelenia G贸ra, NIP 6110104198,聽(dalej jako 鈥濧dministrator鈥).

I.聽ZGODA U呕YTKOWNIKA
Korzystanie z Serwisu聽www.bristolka.pl聽przez U偶ytkownika oznacza, 偶e U偶ytkownik akceptuje, 偶e Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci.

Dane osobowe U偶ytkownika Serwisu s膮 przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgod臋, za艣 w niekt贸rych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. U偶ytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofa膰 wyra偶on膮 wcze艣niej zgod臋. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nast膮pi zmiana niniejszej Polityki Prywatno艣ci, a U偶ytkownik nadal b臋dzie korzysta艂 z Serwisu, to poczytuje si臋 to za wyra偶enie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatno艣ci.

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Spos贸b pozyskiwania danych osobowych

   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpo艣rednio od U偶ytkownika za po艣rednictwem Serwisu, poprzez wype艂nienie przez U偶ytkownika formularza kontaktowego dost臋pnego w Serwisie i przes艂anie za jego po艣rednictwem wiadomo艣ci do Administratora.

   Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
   Administrator gromadzi za po艣rednictwem Serwisu nast臋puj膮ce dane osobowe dotycz膮ce U偶ytkownika:

   1. Imi臋 i nazwisko;
   2. Adres e-mail;
   3. Numer telefonu;
   4. Tre艣膰 wiadomo艣ci; 5. Temat wiadomo艣ci; 6. Za艂膮cznik.

 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Spos贸b przetwarzania przez Administratora danych dotycz膮cych U偶ytkownika zale偶y od sposobu korzystania przez U偶ytkownika z Serwisu i dost臋pnych w nim funkcjonalno艣ci. Administrator przetwarza dane osobowe U偶ytkownika w nast臋puj膮cych celach:

1.聽Komunikacji z U偶ytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe U偶ytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany spos贸b. Komunikowane U偶ytkownikowi informacje dotycz膮 oferowanych produkt贸w lub us艂ug, bezpiecze艅stwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnie艅, ale r贸wnie偶 sugerowanych ofert Administratora lub jego partner贸w.

Komunikacja z U偶ytkownikiem dotyczy tak偶e obs艂ugi U偶ytkownika. Dane osobowe wykorzystywane s膮 w celu pomocy U偶ytkownikowi, rozwi膮zaniu problem贸w technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

 1. Przedstawiania U偶ytkownikowi ofert handlowych drog膮 elektroniczn膮.
  Celem korzystania z danych osobowych U偶ytkownika udost臋pnionych przez niego za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci, w szczeg贸lno艣ci przedstawianie ofert handlowych U偶ytkownikowi drog膮 elektroniczn膮.
 2. Przedstawiania U偶ytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.聽Celem korzystania z danych osobowych U偶ytkownika udost臋pnionych przez niego za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci, w szczeg贸lno艣ci poprzez przedstawianie ofert handlowych U偶ytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe U偶ytkownika podane w formularzu kontaktowym r贸wnie偶 w nast臋puj膮cych celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Administratorem oraz obs艂ugi U偶ytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu prowadzenia rozlicze艅 finansowych z U偶ytkownikiem b臋d膮cym klientem Administratora tytu艂em realizacji ewentualnej umowy zawartej mi臋dzy stronami, a tak偶e ewentualnego dochodzenia roszcze艅 od U偶ytkownika b臋d膮cego klientem w ramach
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spe艂nienia obowi膮zk贸w prawnych Administratora wobec organ贸w podatkowych na podstawie odr臋bnych przepis贸w zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu realizacji dzia艂a艅 marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a tak偶e zgodnie z o艣wiadczeniami woli dotycz膮cymi komunikacji marketingowej z艂o偶onymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesy艂anie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpo艣redniego) mog膮 by膰 wycofane w dowolnym czasie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
 4. w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych Administratora wobec U偶ytkownika okre艣lonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV.聽UDOST臉PNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe U偶ytkownika nie s膮 przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

V.聽PRAWA U呕YTKOWNIKA
1.聽Prawa U偶ytkownika

U偶ytkownik na ka偶dym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnie艅 pozwalaj膮cych mu uzyska膰 dost臋p do swoich danych, weryfikac prawid艂owo艣ci przetwarzania danych, ich korekt臋, jak r贸wnie偶 ma prawo zg艂oszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, mo偶e 偶膮da膰 usuni臋cia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku ch臋ci skorzystania przez U偶ytkownika z przys艂uguj膮cych mu praw jako podmiotu danych osobowych, mo偶e on si臋 skontaktowa膰 z Administratorem za pomoc膮 nast臋puj膮cych danych kontaktowych:聽CUKIERNIA BRISTOLKA TERESA I RADOS艁AW SUROWIAK SP脫艁KA CYWILNA, 1 Maja 16 18, 58-500 Jelenia G贸ra, bristolka.pl@gmail.com.

2.聽Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
U偶ytkownik, kt贸rego dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzoru w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).

VI.聽PLIKI COOKIES
1. Administrator informuje, i偶 podczas korzystania z Serwisu w urz膮dzeniu ko艅cowym

U偶ytkownika zapisywane s膮 kr贸tkie informacje tekstowe zwane 鈥瀋ookies鈥. Pliki 鈥瀋ookies鈥 zawieraj膮 takie dane informatyczne jak: adres IP dotycz膮cy U偶ytkownika, nazwa strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, zapis parametr贸w i statystyki oraz unikalny numer. Pliki 鈥瀋ookies鈥 s膮 kierowane do serwera Serwisu za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej zainstalowanej w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika.

Pliki 鈥瀋ookies鈥 wykorzystywane s膮 w Serwisie w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawno艣ci i ci膮g艂o艣ci sesji pomi臋dzy serwerem Serwisu, a urz膮dzeniem ko艅cowym U偶ytkownika;
 2. optymalizacji korzystania przez U偶ytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wy艣wietlania na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika;
 3. zapewnienia bezpiecze艅stwa korzystania z Serwisu;
 4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspieraj膮cych ulepszanie ich struktury

  i zawarto艣ci;

 5. wy艣wietlania na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika tre艣ci reklamowych

  optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa rodzaje plik贸w 鈥瀋ookies鈥: 鈥瀞esyjne鈥 oraz 鈥瀞ta艂e鈥. 鈥濻esyjne鈥 pliki 鈥瀋ookies鈥 s膮 plikami ulegaj膮cymi automatycznemu usuni臋ciu z urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu

przez niego stron internetowych Serwisu lub po wy艂膮czeniu przegl膮darki internetowej. 鈥濻ta艂e鈥 pliki 鈥瀋ookies鈥 przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥瀋ookies鈥 lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika. 鈥濻ta艂e鈥 pliki 鈥瀋ookies鈥 instalowane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika wy艂膮cznie za jego zgod膮.

Administrator informuje, 偶e:

 1. przegl膮darki internetowe domy艣lnie akceptuj膮 instalowanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. Ka偶dy U偶ytkownik Serwisu mo偶e dokona膰 w dowolnym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w u偶ywanej przez niego przegl膮darce internetowej w taki spos贸b, aby przegl膮darka automatycznie blokowa艂a obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥, b膮d藕 informowa艂a U偶ytkownika o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w jego urz膮dzeniu ko艅cowym. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach przegl膮darki internetowej stosowanej przez U偶ytkownika Serwisu.
 2. ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥 przez U偶ytkownika mo偶e ujemnie wp艂yn膮膰 na poprawno艣膰 i ci膮g艂o艣膰 艣wiadczenia Us艂ug w Serwisie.

Pliki 鈥瀋ookies鈥 zainstalowane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu mog膮 by膰 wykorzystywane przez wsp贸艂pracuj膮cych z Administratorem reklamodawc贸w lub partner贸w biznesowych.
Pliki 鈥瀋ookies鈥 mo偶na uzna膰 za dane osobowe jedynie w powi膮zaniu z innymi danymi identyfikuj膮cymi to偶samo艣膰, udost臋pnionymi Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dost臋p do plik贸w 鈥瀋ookies鈥 przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wy艂膮cznie Administrator.
Je艣li U偶ytkownik nie zgadza si臋 na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach 鈥瀋ookies鈥, mo偶e zmieni膰 zasady dotycz膮ce plik贸w 鈥瀋ookies鈥 za pomoc膮 ustawie艅 swojej przegl膮darki internetowej.

VII.聽INNE WA呕NE INFORMACJE

1.聽Ochrona bezpiecze艅stwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie 艣rodki maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa danych osobowych U偶ytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniaj膮 stosowane systemy oraz procedury chroni膮ce przed dost臋pem oraz ujawnieniem danych osobom niepo偶膮danym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy s膮 regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagro偶e艅. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane s膮 w systemach komputerowych, do kt贸rych dost臋p jest 艣ci艣le ograniczony.

2.聽Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych U偶ytkownik贸w uzale偶niony jest od cel贸w

przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osi膮gni臋cia okre艣lonych cel贸w, tj.:

przez okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Administratora.

W ka偶dym z powy偶szych przypadk贸w, po up艂ywie niezb臋dnego okresu przetwarzania, dane mog膮 by膰 przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszcze艅 na tle 艂膮cz膮cych strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygni臋cia tych roszcze艅 na drodze prawnej.

3.聽Zmiany Polityki prywatno艣ci
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatno艣ci oraz jej zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatno艣ci mo偶e ulec zmianie. W przypadku zmiany tre艣ci Polityki prywatno艣ci, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na ko艅cu jej tekstu. W celu zasi臋gni臋cia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje U偶ytkownikom regularne zapoznawanie si臋 z postanowieniami Polityki Prywatno艣ci.

4.聽Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotycz膮cych niniejszej Polityki Prywatno艣ci, U偶ytkownik mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Administratorem danych osobowych:CUKIERNIA BRISTOLKA TERESA I RADOS艁AW SUROWIAK SP脫艁KA CYWILNA, 1 Maja 16 18, 58-500 Jelenia G贸ra,z wykorzystaniem nast臋puj膮cych danych kontaktowych:bristolka.pl@gmail.com.

Ponadto istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 kontaktu drog膮 pocztow膮 pod adresem:1 Maja 16 18, 58-500 Jelenia G贸ra.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu mia艂a miejsce dnia 13.02.2019

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Cukiernia bristolka

Jelenia G贸ra ul.1 Maja 16/18
75 76 76 297